Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu personel alıyor! İşte başvuru şekli ve ekranı

Erciyes Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Hemşire, Anestezi Teknikeri, Diş Protez Teknikeri, Uçak Bakım Makinisti ve Uçak Bakım Teknisyeni takımları için işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, müracaat koşulları ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntıları duyurdu. Ayrıyeten adayların en az 60 KPSS puana sahip olması gerekiyor.

SON MÜRACAAT NE ZAMAN

Erciyes Üniversitesi, işçi alımı müracaatları 21 Haziran 2022 tarihi prestiji başladı. Adaylar 5 Temmuz 2022 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını online olarak tamamlayabilecek. 

Şahsen müracaat alınmayacak olup posta yahut başka yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A unsurunda belirtilen kuralları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. unsur kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.

4. Vazifesini devamlı yapmasına mani sıhhat sorunu bulunmamak.

5. KHK ile kamu vazifesinden çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek konumun karşısında yer alan tahsil seviyesinden mezun olmak, müracaatın son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7. 2020 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak, lisans seviyesi için KPSSP3, önlisans seviyesi için KPSSP93 ve ortaöğretim seviyesi için KPSSP94 cinsinde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu konumun KPSS puan cinsine uygun olması gerekmektedir.

8. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

10. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 6’ncı unsuru gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet kontratı kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

11. 6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, ağır bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan hususlarla süreç yapılan üniteleri olmak üzere; tüm ünitelerinde istihdam edilecek şahısların nöbet metodu çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında yahut gece vardiyasında çalışmasında sıhhat, toplumsal yahut ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sıhhat ve Güvenlik (İSG) Ünitesi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu basamakta şahısların hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sıhhat durumlarının aranılan koşullara uygun olup olmadığı, başvurdukları takım unvanı ile kurumumuzda vazife yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)

13. H01 – H02– ST01 Nitelik Kodlu Durumlar Üniversitemiz Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, ST02 Nitelik Kodlu durum Veteriner Fakültesinde, ST03 Nitelik Kodlu Konumlar Diş Hekimliği Fakültesinde, UB01 ve UT01 Nitelik Kodlu durumlar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde görevlendirilecektir.

14. İlgili tüm konumlarda adayların atanmasına müteakip Üniversitemizin ilgili ünitelerinde görevlendirilecektir. Gereksinim halinde işçi planlamaları dahilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı ünitelerde de görevlendirilebileceklerdir.

15. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yeterince kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip yapılacaktır.)

16. H01 (Hemşire/Lisans) -H02 (Hemşire/Ortaöğretim) -ST01 Sıhhat Teknikeri (Anestezi Teknikeri) -ST02 Sıhhat Teknikeri (Anestezi Teknikeri) – ST03 Sıhhat Teknikeri (Diş Protez Teknikeri) Nitelik Kodlu Durumlara müracaat edecek adaylarda 21.06.2022 tarihi prestijiyle 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak kaidesi aranacaktır. (21.06.1992 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

17. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde istihdam edilecek UB01 Uçak Bakım Makinisti ve UT01 Uçuş Teknisyeni konumları için müracaat edecek adaylarda 21.06.2022 tarihi prestijiyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak koşulu aranacaktır. (21.06.1982 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir